Důležitost hygieny rukou doma a ve škole

08.10.2021

Umývání a sušení rukou je obvykle považováno za nejefektivnější způsob jak předejít rozšíření nemocí. Výsledkem učení dětí odpovídajícím hygienickým návykům může být snížení rizika infekcí, následné nepřítomnosti ve škole i nákladů za léčbu.

Mnoho expertů souhlasí s tím, že aby byla propagace hygieny rukou efektivní ve změně chování, musíme zajistit přístup zaměřený na rodinu (Scott, 2010), začít doma a pokračovat ve škole, komunitě a pomocí médií. Obnovený závazek ke sdílené zodpovědnosti v našich domovech a třídách by mohla být jedna z našich nejdůležitějších strategií pro prevenci infekcí. Nutností je také vybavit školy kvalitním hygienickým vybavením.

Špatné návyky v mytí rukou u studentů

Nedávný výzkum amerického časopisu „American Journal of Infection Control“ se zabýval dopadem špatné hygieny rukou studentů (Prater, 2016).  Tento výzkum spojil špatný postup při mytí rukou se zvýšeným výskytem infekčních chorob, návštěv lékařů a absence ve škole a práci. Areály vysokých škol mají vysoké riziko šíření infekčních nemocí, jelikož studenti žijí v jeho blízkosti, jsou vystaveni jak patogenům venkovním, tak patogenům vnitřních prostor, a často se pohybují po areálu školy a ve svých komunitách a spolcích.

Přestože většina studentů tvrdila, že si ruce umývá často, výsledky svědčily jinak. 57,7 % pozorovaných rukou bylo kolonizováno všemi možnými typy mikrobiálních kontaminantů, což by mohlo být spojeno se zvýšenými případy infekčních chorob, absencí a návštěv u lékařů (Prater, 2016).  Vědci zjistili, že hygiena rukou se výrazně zlepšila, když studenti dbali pokynů pro správné mytí rukou.

Pokyny pro správné mytí rukou

Namočte si ruce čistou, tekoucí vodou (teplou nebo studenou), zavřete kohoutek a naneste mýdlo. Namydlete své ruce a ujistěte se, že máte namydlené i hřbety rukou, místa mezi prsty a pod nehty. Mydlete své ruce alespoň 20 vteřin. Opláchněte ruce pod čistou, tekoucí vodou a osušte je pomocí čistého ručníku, ideálně papírového.

Vědci došli k závěru, že je kritické podporovat vzdělávání v oblasti hygieny rukou ve školách i doma ke zlepšení zdraví (Prater, 2016).

Jak mohou školy zlepšit hygienu rukou svých žáků?

Situace ve školních sanitárních prostorách často není dostatečná nebo atraktivní. Výzkum v České republice (Domestos 2016) mezi řediteli základních škol a školními psychology z Asociace školních psychologů potvrdil, že také české školy mají možnost se zlepšovat, jelikož až dosud se mnohde musí děti potýkat s nedostatkem hygienických potřeb na toaletách, a navíc na nich děti nemají dostatečné soukromí. V tomto kontextu 85 % dotázaných ředitelů uvedlo, že v umývárnách, ani na toaletách nemají žádnou výzdobu.

 

Veselé barevné dávkovače mají na mytí rukou pozitivní vliv

 

Server Novinky.cz píše v r. 2014 na základě výzkumu agentury MR Think; „Naprosto nepochopitelnou věcí jsou pro mnohé rodiče chybějící toaletní papíry" (agentura MR Think 2014). 40 % rodičů poukázalo na skutečnost, že musí jejich děti do školy nosit vlastní toaletní papír. Přitom umyvadla na toaletách mnohdy postrádají i ručníky.

„V naší škole sice toaletní papír na záchodě je, ale pro tři záchody je na oknech jen jedna obrovská role. Tudíž pokud se jedno dítě rozhodne vzít si celou roli s sebou, pak mají ostatní smůlu. Škola to zdůvodňuje vandalstvím dětí - že děti menší role vhazují celé do toalet a zásobníky na papír ničí. Nicméně to, že se obrovské role papíru válí po zemi, nikdo neřeší. Ani to, že malé děti špatně odhadují spotřebu papíru, tudíž se mnohdy dostávají do nelehkých situací,” vypráví svou zkušenost paní Dana z Vlašimi.

Mgr. Ivana Lukašíková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, KHS Zlínského kraje píše mimo jiné: „Je obecně známo, že mytí rukou vodou a mýdlem, a jejich správné osušení je jednoduchým a účinným prostředkem, který zabraňuje šíření některých přenosných onemocnění. Pro bezpečné mytí rukou ve školském prostředí je nezbytně nutné zajistit zdravotně nezávadnou tekoucí pitnou vodu, teplou vodu, mycí prostředky v dávkovači a ručníky na jedno použití nebo osoušeč.“

Poznámka: Co je efektivnější a hygieničtější - papírové utěrky na jedno použití nebo osoušeče - je předmětem celosvětové diskuze. Připravujeme na toto téma článek.

Mgr. Lukašíková pokračuje o textilních ručnících: „Jsou přípustné pouze v mateřských školách, ale pouze za podmínky jejich individuálního přidělení a uložení tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Použití společného textilního ručníku představuje potencionální riziko přenosu nákazy tím, že ho užívá větší počet lidí, a ne každý provádí mytí rukou dostatečně. Riziko společně používaného ručníku se zvyšuje také tím, že na něm mohou ve vhodném prostředí přežívat mikroorganismy mnoho hodin až dní“.

Legislativní požadavky vztahující se k zajištění osobní hygieny v širším pohledu jsou pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání uvedeny ve vyhlášce 410/2005 Sb., v platném znění. Všechna hygienická zařízení musí být vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, mýdlem v dávkovači a toaletním papírem. Důležitým prvkem je vybavení hygienických zařízení dívek odpadkovým košem. Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné (KHS ZK).

Americká společnost „American Society for Microbiology“ píše v r. 2011 o dávkovačích mýdla. Dávkovače na dolévané mýdlo jsou náchylné k bakteriální kontaminaci – nedávný výzkum dal najevo, že 1 ze 4 dávkovačů je kontaminován. Dávkovače na dolévané mýdlo nejsou tak hygienické jako systémy s uzavřenými patronami. Jsou otevřené okolnímu prostředí a mohou vyústit v množení bakterií uvnitř dávkovače. Dávkovače na dolévání jsou často nedostatečně čištěny a nevhodně plněny, nepřetržité doplňování mýdla může vést ke kontaminaci nového mýdla starým. Časopis „Journal of food protection“ z r. 2018 dochází k závěru, že výsledky jejich výzkumu zdůrazňují riziko pro veřejné zdraví z používání dávkovačů na dolévaná mýdla v oblasti manipulace s potravinami.

Mnoho rodičů může věnovat více pozornosti správným návykům hygieny rukou

Propagace hygienických praktik v moderních domácnostech postupně upadá, hlavně kvůli změně rodinných požadavků a struktury (Scott, 2013).

Děti se většinou učí umývat si ruce, když jsou malé. PhDr. Jana Zapletalová, předsedkyně Asociace školních psychologů, vysvětluje (Domestos, 2016); „Je důležité, aby se s nácvikem základních hygienických návyků u dětí začalo co nejdříve. Vzhledem k tomu, že hovoříme o návycích, je třeba počítat s tím, že je musí děti „trénovat“, a to vyžaduje důslednost. Bohužel právě ta ve výchově často chybí.“ Kromě toho, zdůrazňování důležitosti mytí rukou často končí, když dítě dosáhne školního věku (Guinan, 2002).

Výzkum Domestosu potvrzuje, že školy tomuto tématu věnují dostatek času a pozornosti, a že některé děti se doma prostě nenaučily umývat si ruce před jídlem, po použití toalety, smrkání, doteku zvířete a podobně.

 Efekt všeobecného programu hygieny rukou

Podobně jako univerzity, základní a střední školy mají sklony k přenosu mikroorganismů. V USA dosahuje počet zameškaných školních dnů od mateřské školky po 12 třídu ročně 164 miliónů, průměrně 4,5 dne ročně na studenta (Guinan, 2002).  Dotazník odhalil, že 83 % učitelů si myslí, že nepřítomnost je hlavní problém, kterému ve škole čelí (Guinan, 2002).  Dodatečně, 96 % rodičů uvádí prevenci infekcí jako extrémně důležitou součást školního zdravotního programu (Guinan, 2002).

Učení se řadí jako „nejvíce bakteriální profese“ v porovnání s jinými povoláními, kvůli vysokému počtu bakterií na metr čtvereční ve školách (Landro, 2009).  Ve skutečnosti, povrchy, kterých se učitelé dotýkají, obsahují až 10x více bakterií na metr čtvereční, než u jiných profesí (Landro, 2009). Zvláště dotykové obrazovky tvoří perfektní médium pro hoštění bakterií, kvůli kombinaci teploty a špinavých rukou (Rolfe, 2016).

Nedávný výzkum prokázal, že pouze 58 % dětí dodržuje hygienu rukou po použití toalety, z toho průměrně 28 % děvčat a pouze 8 % chlapců použije mýdlo (Guinan, 2002). Tento nedostatek často vede k akutním gastrointestinálním onemocněním u dětí školního věku (Guinan, 2002).

Pět základních škol v Pennsylvánii, USA, se účastnilo studie, která kombinovala výukové hodiny, zábavná videa, praktické ukázky, informační materiály a dezinfekci na ruce ve třídě.  Data o absencích, posbíraná za dobu přes 3 měsíce, vykázala 50,6 % zlepšení (Guinan, 2002). Mimo zdravotních výhod, toto snížení absencí vedlo k úsporám $167 na studenta a předpokládané roční úspory $24,300 pro školu (Guinan, 2002).

Barevné dávkovače Deb pro zábavné mytí rukou

Mytí rukou je zábava díky barevným, pro děti atraktivním, dávkovačům a pěnovému mýdlu. Vybrat si můžete třeba z červené nebo zelené varianty dávkovačů Deb. Děti si v každém věku rády hrají s bublinkami! Když děti naučíme, že správná hygiena rukou je zábava, hra se změní v běžný návyk. Řada přesvědčivých výhod systému Deb: 

  • Skvělá inovativní mýdla ve formě pěny.

  • Pěna dělá z mytí zábavu.

  • Design je nesmírně atraktivní pro děti.

  • Velké, jasně barevné tlačítko je snadno ovladatelné.

  • Pevný, odolný ABS/PET materiál.

  • Dávkování přesného množství pro maximální efektivitu.

  • Snadná výměna patron trvající několik sekund.

  • Dávkovače a tlačítka chráněny povrchem Biocote® snižující přítomnost bakterií, plísní a hub na jejich povrchu až o  99.99%. Díky BioCote® si dávkovač zachová svůj antimikrobiální výkon pro svoji předpokládanou životnost.

  • Hygienický uzavřený systém, žádné úkapy.

  • Doživotní záruka na všechny mechanické dávkovače DEB.

Podpora hygieny rukou je sdílenou zodpovědnostíVeselé dávkovače Deb podporují mytí rukou

Věře tomu, že umývání rukou je tou nejefektivnější cestou jak předejít šíření nemocí. Učení dětí správným návykům hygieny rukou může vyústit ve snížení infekcí, absencí ve školách a s nimi spojenými náklady.

S popularitou sociálních sítí, jednoduchým přístupem na internet a stále častějším vzděláváním hrou, se stává jednodušším zaujmout děti a upevňovat jejich hygienické návyky jak doma, tak ve škole. Učitelé a rodiče souhlasí - mít sdílenou zodpovědnost v podpoře hygieny rukou je jedna z našich nejdůležitějších prevenčních strategií.

Sdílená zodpovědnost a Apex Central Europe, s.r.o.

Jako přední dodavatel profesionálních hygienických produktů v České republice a na Slovensku, také Apex Central Europe, s.r.o. cítí svou zodpovědnost, a chce aktivně podpořit propagaci. Tento blog je jednou cestou, jinou cestou je pomáhání školám finančně, a to možností bezplatného poskytnutí dávkovačů na mýdlo a papírové utěrky se servisem a doživotní zárukou. Mimo to jsme připraveni se školami a instituty vyvíjet různé materiály na podporu správného mytí rukou. Máte zájem? Kontaktujte nás.

 

Informační a motivační materiály pro podporu správného mytí rukou

 

 

Autor: Frans Witpeerd, Managing Director
Překlad: Lukáš Witpeerd
Korektury: Zdeněk Mocek, Marketing Manager

Tento článek byl také inspirován:

https://info.debgroup.com/blog/hand-hygiene-at-home-and-school

https://blogs.wsj.com/health/2009/09/28/afraid-of-germs-dont-even-think-about-becoming-a-teacher/

https://www.cdc.gov/media/pressrel/r2k0306c.htm

http://www.jfoodprotection.org/doi/abs/10.4315/0362-028X.JFP-17-251?code=FOPR-site

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(15)00929-3/abstract

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/organizacni-struktura/odbor-hygieny-deti-a-mladistvych/dokumenty/osobni-hygiena-skoly.pdf

http://vlasta.kafe.cz/souteze/2016/9/8/vyhrajte-balicek-darku-od-znacky-domestos-bojujte-za-lepsi-toalety-pro-skolaky/

https://zena.aktualne.cz/rodina/hygiena-ve-skolach-bez-toaletaku-bez-soukromi/r~i:article:805107/

https://www.novinky.cz/zena/deti/347220-hygiena-ve-skolach-a-skolkach-je-tristni-problemem-jsou-hlavne-toalety.html

frame-scrollup