Proč u úklidového náčiní rozlišovat barvy?

05.07.2021

Rozlišení barevného kódování úklidového náčiní vám může hodně pomoci v dodržování hygienických předpisů v práci. Co to vlastně barevné kódování je? Jde o strategii pro závod nebo firmu, která ustanovuje určité barvy pro specifické oblasti nebo použití za účelem podpory bezpečnosti a hygieny. Propracované barevně značení má třeba úklidové náčiní a pomůcky značky Vikan

Ve kterých odvětvích se vyplatí kódovat barevně úklidové náčiní a prostředky? 

 •        Výroba a zpracování potravin

 •        Zpracování masa

 •        Zpracování mořských produktů

 •        Farmaceutický průmysl 

 •        Nápojový průmysl

 •        Zdravotnictví

 •        Čištění a dezinfekce

 Proč zavést barevné kódování i u vás ve firmě?

 •        Zajišťuje, aby nástroje a pomůcky zůstaly na správném místě

 •        Pomáhá splnit požadavky FDA a HACCP 

 •        Snižuje riziko kontaminace patogeny a alergeny

 •        Snadno srozumitelné

 •        Vytváří kulturu odpovědných zaměstnanců 

 •        Dlouhodobá úspora peněz

Příklady barevného kódování náčiní z praxe

Rozlišení alergenů a další potenciální kontaminace

Zařízení, která pracují s alergeny, jsou vystaveny většímu riziku kontaminace. Jedná se zejména o výrobu a zpracování potravin a farmaceutický průmysl. Pokud jste tak ještě neučinili, je třeba zavést barevné kódování, abyste se ujistili, že vaši zaměstnanci pracují v rizikových oblastech pouze s určenými nástroji a pomůckami. 

Každý provoz, který pracuje s chemikáliemi a potravinami by měl mít barevné kódování. Chemické látky představují pro zpracování potravin velké riziko a zavedení barevného kódování výrazně sníží riziko kontaminace.

Rozlišování alergenů a další potencionální kontaminace

Barevné rozlišování pracovních zón  

Mnoho větších zařízení, zejména výrobních, má jednotlivá místa nebo zóny rozdělené podle jednotlivých procesů nebo výroby jednotlivých produktů. Oblíbeným řešením je barevné rozlišení jednotlivých zón, a to včetně náčiní a pomůcek, které do nich patří. V závislosti na rozdílu mezi zónami může toto barevné kódování nástrojů pomoci s více problémy – od prevence kontaminace až po správnou organizaci a skladování nástrojů. Jak? Jednoduše odpovědností zón za vlastní barvu.

Obdobně je tento systém využíván ve zdravotnictví barevným odlišením jednotlivých pater nebo oddělení.

 Rozlišení zón

Barevné rozlišení směn

Zaměstnávání velkého počtu lidí může způsobovat potíže s odpovědností za stav náčiní a pomůcek, a za úklidové povinnosti. Běžnou praxí je přiřazení barev jednotlivým směnám, což přispívá k šetrnému zacházení s nástroji a jejich skladování. Kromě zvýšení odpovědnosti zaměstnanců to může pomoci manažerům sledovat nadměrné výdaje za nové náčiní.

Rozlišení směn

Barevné rozlišení náčiní pro jednotlivé výrobní fáze

Zařízení, ve kterých probíhá jakákoli výroba či montáž, by měla zvážit barevné kódování. Obzvláště důležité je to ve výrobě a zpracování potravin, kde je třeba držet jednotlivé fáze výroby odděleně. Například kuchyně a oblasti zpracování masa používají barvy pro rozlišení syrového masa od zpracovaného, ať už tepelně či jinak.

Odlišení výrobních fází

Barevné rozlišení účelu

U mnoha zařízení je jasné rozlišení mezi postupy čištění a sanitace/dezinfekce. Většina z nich by se měla v rámci dodržování a zvyšování hygienických standardů rozhodnout pro implementaci barevného kódování. Jedna barva pro čištění, jiná pro sanitaci/dezinfekci.

Rozlišení účelu

Nejlepší postupy pro barevné kódování

Udržujte plán barevného kódování jednoduchý

Plán barevného kódování funguje nejlépe, pokud je jednoduchý. Pokud vaše zařízení vyžaduje pouze dvoubarevný plán, neimplementujte třetí barvu jen proto, že můžete. Udržování jednoduchosti pomáhá všem pamatovat si plán a držet se ho.

Do procesu plánování zapojte zaměstnance ze všech úrovní

Manažeři a pracovníci v závodech mají velmi odlišné pohledy na denní provoz a operace. Proto je důležité mít v procesu plánování zapojeny zaměstnance ze všech úrovní a oblastí. Tím zajistíte, že váš plán bude od začátku fungovat pro všechny a v dlouhodobém horizontu ušetří peníze. 

Zeptejte se výrobců a distributorů

Výrobci a distributoři zabývající se barevným kódováním jsou skvělým zdrojem informací. Pokud při vytváření plánu narazíte na jakékoli komplikace, neváhejte se jich zeptat. Zkušenosti v oboru úklidového náčiní a specialisté na barevné kódování jsou například výrobci náčiní Vikan

Zahrňte všechny potřebné nástroje a náčiní 

Aby byl váš plán úspěšný, je třeba do něj zahrnout všechny potřebné nástroje a náčiní. Neopomínejte ani na věšáky, na kterých náčiní visí. Chcete-li povzbudit své zaměstnance, aby dodržovali plán, musí být schopni jej sledovat ve všech aspektech své každodenní práce. Pokud jsou některé nástroje barevné a jiné nejsou, postupy se liší a nemusí být prováděny správně. 

Začněte s veškerým barevným kódováním najednou

Barevné kódování je úspěšné pouze tehdy, když se rozjede najednou. Ujistěte se, že máte před zahájením používání barevného kódování všechny potřebné nástroje na svých místech. Zabráníte zbytečným zmatkům..   

Zajistěte dostatečné školení a značení

Před začátkem dodržování barevného kódování poskytněte dostatečné školení. Manažeři musí každodenně informovat o významu barev a všech očekáváních týkajících se plánu. Kromě toho doporučujeme umístit značení/tabule, které budou snadno viditelné a budou fungovat jako připomínka. V závislosti na vašich zaměstnancích doporučujeme zařadit na tabule a značení více jazyků, abyste zajistili, že si je mohou všichni zaměstnanci přečíst a porozumět jim.

Opětovně vyhodnocujte stav barevného kódování

V prvních několika letech si každých cca. šest měsíců vyčleňte čas na vyhodnocení plánu. Zjistíte-li problémy a nedostatky, zvažte změnu. Pokud se ve vašem zařízení odehrály výraznější změny, zkontrolujte plán tak, aby odpovídal skutečným potřebám.

Autor: Frans Witpeerd, Managing Director

Překlad: Zdeněk Mocek, Marketing Manager

Zdroje:

https://www.rsquality.com/color-coding/

Fotogalerie

Rozlišení alergenů a další potencionální kontaminace
Rozlišení zón
Rozlišení směn
Oddělení výrobních fází
Rozlišení účelu
frame-scrollup