8 doporučení jak pořádat akce v době infekcí

18.06.2020

Aby byla zaručena bezpečnost organizačního týmu a návštěvníků, je nezbytné průběžně sledovat vývoj situace kolem koronaviru. Doporučujeme následující zdroje:

 

Fakta ohledně šíření viru

 1. Primární cestou přenosu SARS-CoV-2 je inhalace aerosolů a kapiček, které vznikají, když infikovaný jedinec kašle nebo kýchá. Tyto kapičky mohou přistát na okolních površích, a přenos viru tak může nastat také dotykem kontaminovaného povrchu a následným kontaktem se sliznicemi úst, nosu nebo očí.

 2. Jak dlouho může virus zůstat životaschopný (přežít) na površích? Virus SARS-CoV-2 (konkrétně) může zůstat životaschopný na kartonu až po 24 hodin, na plastech a nerezové oceli po 2-3 dny.  Životaschopnost na oblečení a vlasech není dosud známa.

 3. 80% choroboplodných zárodků se šíří kontaktem mezi lidmi nebo kontaktem s kontaminovanými povrchy.

 4. Méně než 6 % populace si umývá ruce dostatečně důkladně (déle než 15 sekund) a kompletně.

Na obrázku jsou vyobrazeny nejčastěji vynechávané části, pokud není použita správná technika mytí rukou.

  Často vynechávaná místa při mytí rukou

Naše doporučení

1. Vyhodnoťte rizikové faktory týkající se Vaší akce a přijměte opatření dle pokynů níže

 • Místo konání: venku/vevnitř; velikost a typ prostoru, počet lidí apod.

 • Charakteristiky účastníků: věk, zdravotní stav, původ, místní/regionální atd.

 • Očekáváné interakce účastníků: blízkost kontaktu, např. při zpěvu a tanci.

 • Délka trvání akce.

2. Pořádání akce venku a omezení počtu lidí

3. Komunikace

 • Ujistěte se, že účastníci znají první příznaky infekce, mezi které patří horečka, kašel, napětí na hrudi a dušnost.

 • Ujistěte se, že jsou si účastníci vědomi bezpečnostních pokynů vydaných úřady, mezi které určitě patří důkladné mytí rukou, zakrývání úst při kašli a kýchání, a omezení kontaktu rukou s tváří (oči, ústa).

4. Zajištění dostatečné hygieny rukou

 • Toalety a umývárny musí mít dostatek mýdla, tekoucí vody, jednorázových papírových ručníků a dezinfekce na ruce.

 • Přípravky pro dezinfekci rukou musí být schválené, registrované a bezpečné pro citlivou pokožku.

 • Zajistěte dostatek dezinfekce u vchodů/východů, a i na ostatních frekventovaných místech, kde není možnost mytí rukou.

 • Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu mýdla, papírových ručníků a dezinfekce rukou. Určete osobu/y, které budou mít na starotsti jejich doplňování.

5. Zajištění pravidelného čištění a dezinfekce povrchů

 • Povrchy, se kterými jsou organizátoři i účastníci v častém kontaktu, jako jsou např. stoly, židle, pulty u stánků, toalety a umývárny.

 • Pro dezinfekci malých ploch doporučujeme přípravky na bázi alkoholu. Obsah alkoholu by měl být 60 – 85 %. Tyto dezinfekce se snadno používají, nemusejí se oplachovat, ale zpravidla nemají čisticí účinek a nelze je ředit. V přepočtu na m2 jsou drahé, a proto je doporučujeme pro dezinfekci klik dveří, zábradlí apod.

 • Pro dezinfekci velkých ploch je účinnější a efektivnější používat přípravky, které mají čisticí i dezinfekční vlastnosti. Tyto přípravky lze ředit většinou až v poměru 1:100, kdy jeden litr roztoku vyjde na cca. 1 Kč.

 • Poznámka: V začátcích epidemie v ČR se objevily přípravky, které nebyly schváleny, registrovány, natož testovány. Postupem času uživatelé zjistili, že jsou velice nepříjemné pro použití a často take poškozují dezinfikované povrchy. Proto je třeba se ujistit, že je Váš přípravek řádně schválen, registrován a testován.

6. Akce není pro všechny

 • Zejména osobám s oslabenou imunitou nebo osobám po nemoci doporučte, aby se akce neúčastnily. Stejně tak je dobré zvážit účast osob, které jsou v kontaktu např. s rizikovými pacienty, případně pro ně vytvořte zvláštní opatření.

 7. Omezte trvání akce

 • Na minimum, tedy na dobu nezbytně nutnou. Doporučujeme také regulovat “tok” a hustotu účastníků u vstupu, toalet, na tanečním parketu apod.

8. Kontaktní místo

 • Zřiďte kontaktní místo pro osoby, které mají podezření, že se u nich projevují příznaky infekce. Zajistěte, aby každý věděl, koho má kontaktovat nebo kam zajít. Tyto informace by měly být široce zveřejňovány před danou akcí i během ní

 

Osvědčené přípravky, které jsou schváleny a testovány za daným účelem.

1. Mytí rukou

 • Original Foam – Nejoblíbenější jemně parfemované pěnové mýdlo

2. Dezinfekce rukou

 • Deb InstantFoam Completepěna pro rychlou dezinfekci fyzicky čisté kůže.

 • Phago’Rub Solution SPStekutý bezoplachový dezinfekční prostředek na ruce.

 • Arnold – velkokapacitní dezinfekční stanice, použití s tekutou dezinfekcí rukou

 • Stojan s dávkovačem dezinfekce – ideální do vstupních prostorů, k toaletám apod.

 • Manuální dávkovač dezinfekce – jednoduchý a praktický dávkovač na dolévání

3. Hygienický papír a mnohem vice

4. Dezinfekce povrchů

 • Mida San 310 Alco – tekutý přípravek na bázi alkoholu pro manuální dezinfekci menších ploch. Bez nutnosti oplachu.

5. Čištění a dezinfekce povrchů

 • Mida ActiseptVysoce koncentrovaný čisticí a dezinfekční přípravek bez chlóru, vhodný pro ruční i strojní čištění velkých ploch (pro strojní čištění doporučujeme použít v kombinaci s odpěňovačem R-Clean Antifoam)

 • Mida Lufragerm+ - Vysoce koncentrovaný přípravek pro ruční čištění a dezinfekci velkých ploch.

6. Mikrovlákno pro čištění v kombinaci s dezinfekcí povrchů

 • Patentovaná technologie Vileda Professional Micron Fiber pro hlubší a účinnější čištění odstraní 99.9 % bakterií a choroboplodných zárodků. Vileda MicroRoll - na jednorázové či krátkodobé použití, nezanechává šmouhy na nerezu, skle a dalších lesklých hladkých površích. Nevlákní.

 

Autor: Frans Witpeerd, Managing Director, Apex Central Europe, s.r.o.
Překlad a korekce: Mgr. Petra Sedlářová, Zdeněk Mocek, Marketing, Apex Central Europe, s.r.o.

frame-scrollup